Čtenářská soutěž

Pro podporu jazykových a čtenářských dovedností našich žáků jsme i letos uspořádali dne 11. dubna soutěž ve čtení. Do soutěže se mohli přihlásit žáci 3., 4. a 5. třídy, kterým jsme vybrali ke čtení stejný text – pověst Karlův most. Na hodině literární výchovy se děti předem s textem obeznámily a postupně se snažily o nácvik plynulého čtení s porozuměním. Na úvod soutěže jsme si s dětmi povídali o důležitosti čtení a vyprávěli jsme si o literárním žánru pověst a o historických pověstech, keré děti již četly. Kromě samotného čtení textu, kde jsme sledovali správnou techniku čtení, intonaci, výraz a plynulost čtení soutěžících, jsme se zaměřili prostřednictvím otázek i na rozbor a zjištění porozumění přečteného textu. Zároveň se děti dozvěděly i další zajímavosti z historie o výstavbě Karlova mostu a prostřednictvím prezentace o Karlu IV. jsme si všichni připomněli i v rámci vlastivědy důležitost nejvýznamnějšího českého krále – otce naší vlasti. 
Za pěkné čtenářské výkony byli naši aktivní čtenáři ohodnoceni pěkným diplomem a sladkou odměnou. Touto soutěží jsme podpořili rozvoj čtenářské gramotnosti, slovní zásobu a estetiku jazykového projevu našich žáků. Děti si prohloubily vědomosti i z oblasti literární výchovy a vlastivědy a posílily se mezi nimi pěkné kolektivní vztahy.
 
                                                                                   Mgr. A. Benšová, Mgr. M. Banovcová