BEZPEČNĚ NA KOLE

Ve čtvrtek 13. 4. 2023 se žáci 4. třídy zúčastnili teoretické i praktické výuky dopravní výchovy v Malých Hošticích. S panem policistou si prohloubili znalosti pravidel silničního provozu, upevnili si základní pravidla pro jízdu na kole a poznávali dopravní značky. Společné povídání bylo zaměřeno i na taktiku bezpečného chování a jednání při chůzi a jízdě v silničním provozu a na respektování dopravních značek. Po osvojení dopravní teorie jsme se přemístili s vlastními přilbami a zapůjčenými koly na místní dopravní hřiště. Čtvrťáci si vyzkoušeli správnou techniku jízdy na kole, např. nasedání    a rozjíždění, přímou jízdu, jízdu v oblouku, řízení jednou rukou, objíždění překážky, odbočování, projíždění křižovatek a kruhového objezdu, jízdu na kole se semafory, zastavení a sesedání z kola apod.Děti si zopakovaly a upevnily potřebné dovednosti a praktické cyklistické zručnosti, které využijí na dopravní soutěž mladých cyklistů.Nakonec nám vysvitlo i sluníčko a jako správní sportovci jsme se vydali do Chlebičova pěšky a cestou do školy jsme pozorovali jarní přírodu.                                                                                                                  Mgr. A. Benšová