VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍRODĚ aneb NAUČNÁ VČELÍ STEZKA

V letošním školním roce jsme si s žáky připomněli Den Země pěknou akcí. Dne 18. 4. 2023 jsme vyjeli objednanými autobusy na Vaňkův kopec, kde jsme se zúčastnili edukačního programu Naučná včelí stezka. Tato stezka je vytvořena v souladu s přírodou a je dlouhá 600 metrů. Celé dopoledne měli všichni naši žáci obsáhlý program o včelkách a následně prohlídku stezky v lese.

Ve výukovém centru si děti nejprve vyslechly zajímavé povídání ze života včel, které bylo spojené s projekcí a pěknými obrázky o včelím společenství. Ve druhé části programu jsme se rozdělili do dvou skupin, které se vzájemně prostřídaly. První skupina dětí se vypravila se svými paní učitelkami a paní, která nás doprovázela programem celé dopoledne na procházku včelí stezkou v lese. Postupně jsme si prošli komentovanou nauční včelí stezku a zastavili se u 14 edukačních tabulí, u dendrofonu, včelího klátu, hmyzích domků a včelího úlu. Druhá skupina dětí si mohla vyzkoušet včelařské pomůcky a kostýmy a stát se na chvíli včelařem nebo pilnou včelkou, pod mikroskopem pozorovat křídlo včely nebo si vyrobit z vosku svíčku. 

Všem se tento projektový den líbil, jelikož jsme si připomněli důležitost včel pro přírodu a náš život a zároveň si všichni žáci, malí i velcí doplnili znalosti z prvouky a přírodovědy a vzdělávali se hravou formou přímo v přírodě.                                                                                                                       Mgr. A. Benšová