Pohádkové čtení

Jelikož všechny děti mají rády pohádky, předvánoční čas si žáci 2. a 4. třídy se svými paní učitelkami zpříjemnili netradiční společnou hodinou čtení a literární výchovy v úterý 20. prosince.
Písničkou Večerníček a ilustracemi ze známých a oblíbených pohádek jsme se všichni přenesli do kouzelného světa pohádek. Děti ze 2. třídy uhodly hodně názvů pohádek a spolu se čtvrťáky se doplňovaly a vzpomněly si na ty nejoblíbenější pohádkové postavy. Žáci 4. třidy svým mladším spolužákům připravili výstavku lidových a autorských pohádek. Druháčkům vyprávěli, jaký je rozdíl mezi lidovou a autorskou pohádkou a seznámili je s nejznámějšími českými autory a ilustrátory pohádek.  Své čtenářské dovednosti a plynulé čtení předvedli druhákům přečtením lidové a autorské pohádky a společnou besedou s paní učitelkami si všechny děti povídaly, jak porozuměly textu pohádek.      Druháčci taky přečetli čtvrťákům pohádku, kterou čtou ve škole na hodinách čtení a ukázali všem, jak jsou ve čtení šikovní a jak je čtení baví. Celou hodinu vládla příjemná předvánoční atmosféra, kterou jsme si všichni moc užili a na závěr jsme si zazpívali a zahráli na flétničky vánoční koledy.                  Všem dětem se tato zajímavá společná výuka moc líbila a navíc přispěla k rozvoji čtenářské gramotnosti a čtenářského sebevědomí našich žáků a posílila vzájemné kolektivní vztahy mezi mladšími a staršími žáky naší školy. 

                                                                                                                              tř. uč. Mgr. A. Benšová,
                                                                                                                              tř. uč. Mgr. I. Hrubá – Vaňková