Beseda s hasičem – požární ochrana

Pro žáky 4. a 5. třídy byla tato beseda v oblasti protipožární ochrany a bezpečí člověka velmi přínosná. Žáci se dozvěděli, jak získat potřebné schopnosti při vnímání rizik, prostřednictvím praktické ukázky se seznámili s tím, jak rychle a adekvátně jednat v mimořádných situacích. Cílem společného povídání byla příprava žáků na zvládání krizových situací v běžném životě.

 

                                                                                              Mgr. A. Benšová, Mgr. M. Banovcová