DEN RODINY

S blížícím se koncem školního roku se všichni těšíme na prázdniny. Ty si děti užijí s kamarády, ale především se svými nejbližšími. S žáky ve škole jsme se rozhodli, že poděkujeme svým rodinám vystoupením, které jsme naplánovali v Lipju ve čtvrtek 8. 6. 2023. Naštěstí nám vyšlo počasí a my jsme mohli předvést všechny písničky, tanečky, básničky a pohádky v plné kráse. Letos paní učitelka ze třetí třídy zapojila do vystoupení i tatínky. Společný tanec tatínků s dcerami měl veliký úspěch. Nejvíce samozřejmě fandily maminky. Roztomilý byl tanec dětí z mateřské školy a pohádka prvňáčků. Radostný úsměv na tvářích všech vykouzlil tanec druháčků. Profesionálně jako herci vystoupili páťáci ve zpívané pohádce O Červené Karkulce, moderním tancem zase zaujali čtvrťáci. Vystoupili i malí hudebníci z kroužku flétniček a z hudebního kroužky paní Fusskové. Všem dětem se vystoupení povedlo. Oslavy Dne rodiny, který se slaví v České republice od roku 2006 jsme si užili. Poděkování patří všem účastníkům – žákům, pedagogům, zaměstnancům obce a také rodičům, kteří nám věnovali svůj čas a podpořili nás svým potleskem. Přejeme všem krásné léto plné zážitků, děkujeme rodičům za spolupráci v tomto školním roce a těšíme se na nové výzvy ve školním roce 2023/24.

Mgr. Milena Široká

 Video : DEN RODINY