Geometrie není věda – projekt ( 3.třída )

Žáci 3.třídy se v rámci projektového dne pustili do tvorby papírových robotů, inspirovaných známými tvary z geometrie. Tato kreativní aktivita spojovala jejich znalosti matematiky s uměleckým výrazem. Místo tradičních postupů s učebnicemi a tabulkami se děti ponořily do procesu tvoření, kde se geometrické tvary staly základem jejich fantazie. Z oblouků, úhlů a linií vznikaly postavičky s nečekanými tvary a výrazy. Nejenže se děti učily geometrii zábavnou formou, ale také rozvíjely svou kreativitu a motoriku. Projektový den tak nejen posiloval jejich akademické dovednosti, ale také podporoval jejich schopnost myšlení mimo běžné mantinely a přeměňovat abstraktní pojmy v konkrétní tvary.                                                                                                     

                                                                                                                                          Mgr. Veronika Dragoun