HLAVOLAM – TANGRAM

( 4. třída )

V hodině informatiky jsme si s žáky 4. třídy vyzkoušeli práci s tangramem. Prvně hlavolam rozstříhali a sestavili jednotlivé objekty podle návodu v pracovní učebnici. Podstatou tangramu je tvary skládat vedle sebe, nikoliv je překrývat. Hlavolam původem z Číny žáky zabavil natolik, že v závěru výuky rozvinuli svou vlastní kreativitu a vytvořili i vlastní obrazce. 
                                                                                                                                              Mgr. Veronika Dragoun