Spaní ve škole – ŠD

Ani jsme se nenadáli a je tady konec školního roku. A jak jinak jej ukončit a s dětmi se před prázdninami rozloučit než zábavným odpolednem se spaním ve škole. Ve čtvrtek 28. června jsme se s dětmi sešli kolem 17.- té hodiny. Děti si za asistence rodičů nachystaly pelíšky, vybalily dobroty, a poté se vrhly na první soutěže. Využili jsme hřiště před školou, kde děti ve dvojicích hledaly a plnily úkoly, poté se rozdělily do dvou družstev, ve kterých po zbytek dne bojovaly v různých soutěžích – běhací hra s „morseovkou“, pohybová a kreslící tichá pošta, „obuškovaná“, elektřina a další.

Na večeři si děti pochutnaly na výborných párcích z Řeznictví @ uzenářství Latoň. Tímto jim s dětmi moc děkujeme za sponzorský dar. Také děkujeme rodičům za krásné a bohaté pohoštění pro děti k večernímu kinu. Moc si to užily.

Přejeme Vám krásné prázdniny… 🙂