ZDRAVÁ SVAČINKA – Ovoce do škol

 
Cílem školního projektu Ovoce a zelenina do škol, do kterého je zapojena i naše škola je působit na zlepšení stravovacích návyků ve výživě našich žáků a motivovat je ke zvýšení konzumace ovoce a zeleniny. Prostřednictvím tohoto projektu v průběhu celého školního roku naši žáci dostanou ke svačince různé druhy těchto zdravých produktů.
I v letošním školním roce se dne 30. května uskutečnil ve všech třídách Den ovoce a zeleniny.
Děti si společně se svými paní učitelkami připravily zdravou svačinku z pestré nabídky různých druhů ovoce a zeleniny, které poznávaly, povídaly si o jejich významu pro naše zdraví, ochutnávaly a před konzumací jsme si připomněli, že je musíme vždy umýt.
Starší žáci vytvářeli dle své fantazie z ovoce a zeleniny různé esteticky zajímavé obrázky.
Všechny děti si pochutnaly na zdravé svačince a nenásilnou formou se seznámily se zdravým stravováním a hygienickými návyky.
 
                                                                                                                         Mgr. A. Benšová