Angličtina hravě – 2.a 4.tř.

Prázdniny klepou na dveře a naši žáci se na ně už moc těší. Proto jsme si poslední hodinu angličtiny zpříjemnili netradičně, společně s žáky ze 2. a 4. třídy mimo školních lavic. Sluníčko nás vylákalo před školu, kde jsme si zopakovali anglickou slovní zásobu – názvy dětských her a sportovních činností. Druháčci nám pojmenovali anglicky barvu svého letního oblečení a čtvrťáci řekli v angličtině názvy oblečení. Také jsme si zazpívali anglickou písničku spojenou s pohybem a všechny děti si mohly vyzkoušet ve smíšených družstvech svoje oblíbené hry a sportovní činnosti. Někteří si na koloběžkách vyzkoušeli slalomovou dráhu nebo si zaskákali na trampolíně, děvčata skákala na švihadle, přeskakovala gumu a kluci si zahráli fotbal. Všechny děti si mohly vybrat jakoukoli připravenou činnost, při které si pohybem a hrou upevnily anglickou slovní zásobu. Zároveň se posílili jejich kladné kolektivní vztahy a všichni měli radost z této společné zábavné hodiny.

                                                                                                                                                       Mgr. A. Benšová