Požární poplach

Cvičný požární poplach ve škole 26. 6. 2023 v 10:15 hod. 

Podobné cvičení by mělo probíhat každým rokem. Poplachům musí předcházet příprava ve třídách formou rozhovoru, jak se chovat v případě požáru, znát předem únikové východy a hlavně vědět, že se řídím pokyny třídního učitele nebo jiné přítomné dospělé osoby. Letos jsme požární poplach organizovali a vyhlašovali bez pomoci dobrovolného hasičského sboru Chlebičov. Učitelé i žáci si vyzkoušeli, jak správně zareagovat na nebezpečí požáru a nutnou evakuaci školy. Každý, kdo zpozoruje požár, je povinen učinit nutná opatření pro záchranu ohrožených osob, je-li to možné požár uhasit a provést opatření k zamezení jeho šíření. Pokud nelze požár uhasit, je každý povinen vyhlásit požární poplach a přivolat požární pomoc.

Při hlášení požáru Hasičskému záchrannému sboru Opavě – operačnímu středisku v Opavě (ohlašovna požáru) podat informace o tom: KDO VOLÁ, KDE HOŘÍ, CO HOŘÍ!

Jednotné evropské číslo tísňového volání – Hasičský záchranný sbor ČR , telefonní číslo „112″.

Operační středisko Hasičského záchranného kraje v ČR – VEŘEJNÁ OHLAŠOVNA POŽÁRŮ: telefonní číslo tísňového volání je „1 5 O”

Evakuace osob se provádí podle charakteru požárně bezpečnostního řešení stavby jako současná nebo postupná.